خدمات مانیتورینگ سرور پینگ در قالب ۵ پکیج ارائه می‌گردد که توضیحات هریک از پکیج‌ها در بخش مربوطه آن نوشته شده است. همچنین در حال حاضر یک پکیج به عنوان تست سامانه به صورت رایگان می‌باشد که می‌توانید با سفارش آن اقدام به تست سامانه برای مدت 14 روز نمایید.

کلیه سرویس‌ها به صورت آنی فعال‌سازی و قابل استفاده می‌باشند و امکان پرداخت آنلاین برای کلیه بسته‌ها وجود دارد. در نهایت بسته‌های پیامکی می‌تواند به هریک از این ۵ پکیج به صورت بسته افزایشی افزوده گردند که در صورت اتمام بسته های پیامکی می توانید آن ها را به صورت جداگانه از طریق پرتال کاربران سامانه مانیتورینگ سفارش آنلاین دهید.

SP-5
 • مانیتورینگ 10 سرویس
 • دوره زمانی 1 دقیقه
 • هشدار نامحدود ایمیل و API
 • بسته 200 پیامک و تماس رایگان
 • مانیتور کلیه پروتکل
SP-4
 • مانیتور 5 سرویس
 • دوره زمانی 5 دقیقه
 • هشدار نامحدود ایمیل و API
 • بسته 100 پیامک و تماس رایگان
 • مانیتور کلیه پروتکل
SP-3
 • مانیتور 3 سرویس
 • دوره زمانی 15 دقیقه
 • هشدار نامحدود ایمیل و API
 • بسته 50 پیامک و تماس رایگان
 • مانیتور کلیه پروتکل
SP-2
 • مانیتور 2 سرویس
 • دوره زمانی 30 دقیقه
 • هشدار نامحدود ایمیل و API
 • بسته 25 پیامک و تماس رایگان
 • مانیتور کلیه پروتکل
SP-1
 • مانیتور 1 سرویس
 • دوره زمانی 60 دقیقه
 • هشدار نامحدود ایمیل و API
 • بسته 25 پیامک و تماس رایگان
 • مانیتور کلیه پروتکل
14 روز تست
رایگان
 • مانیتور 1 سرویس
 • دوره زمانی 60 دقیقه
 • هشدار نامحدود ایمیل و API
 • تماس رایگان
 • مانیتور کلیه پروتکل
 • امکان پرداخت هزینه بصورت ماهیانه، ۶ ماهه و ۱ ساله وجود دارد.
 • با پرداخت هزینه ماهیانه، سرویس شما بصورت خودکار تمدید می‌شود.
 • در صورت نیاز به خدماتی متفاوت بر پکیج‌های موجود، لطفاً درخواست خود را از طریق حساب کاربری به درپارتمان ارتباط با مشتری ارسال نمایید.

فعالسازی آنلاین با امکان ارتقا و خرید بسته پیام صوتی و پیامک