اعضا > مرکز آموزش > نحوه کارکرد با پرتال کاربران و سیستم مانیتورینگ > هشدار API چیست ؟

هشدار API چیست ؟

در سیستم مانیتورینگ سرور پینگ API هایی تعریف شده است که این امکان را می دهد که اطلاع رسانی فراتر از ایمیل و پیامک قرار گیرد.
این API ها عبارتند از:

  • WebHook
  • HipChat
  • Campfire
  • PagerDuty
  • Boxcar iPhone Notification
  • Pushover
برای آشنایی در رابطه با هر مورد می توانید آموزش مربوط به آن را مطالعه نمایید.
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
15 کاربر این را مفید یافتند 489 نظرات

در همین زمینه