یافتن محصولها و سرویس ها

خدمات مانیتورینگ سرور پینگ | بسته های پیامک سرور پینگ | مشاهده کارت خرید
SP-1

تعداد مانیتورینگ
1
دوره زمان
1 ساعت
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
10
سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 ساعت یکبار به همراه 10 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شخصی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

ریال35,000 ماهانه
ریال192,500 شش ماهه
ریال350,000 سالانه
SP-2

تعداد مانیتورینگ
2
دوره زمان
30 دقیقه
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
20
سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 20 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

ریال50,000 ماهانه
ریال275,000 شش ماهه
ریال500,000 سالانه
SP-3

تعداد مانیتورینگ
3
دوره زمان
15 دقیقه
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
50
سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 50 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

ریال70,000 ماهانه
ریال385,000 شش ماهه
ریال700,000 سالانه
SP-4

تعداد مانیتورینگ
5
دوره زمان
5 دقیقه
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
100
سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 100 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های شرکتی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

ریال150,000 ماهانه
ریال825,000 شش ماهه
ریال1,500,000 سالانه
SP-5

تعداد مانیتورینگ
10
دوره زمان
1 دقیقه
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
200
سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 200 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های سازمان ها و شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

ریال250,000 ماهانه
ریال2,500,000 سالانه
SP-U

تعداد مانیتورینگ
50
دوره زمان
1 دقیقه
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
500
سرویس مانیتورینگ این پلان شامل مانیتورینگ با دوره زمانی 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه و 1 ساعت یکبار به همراه 200 پیامک می باشد.
این سرویس مناسب دارندگان وب سایت های سازمان ها و شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی می باشد
* با پرداخت هزینه ماهیانه سرویس شما به صورت خودکار تمدید می گردد. *

ریال490,000 ماهانه
ریال4,900,000 سالانه
SP-FREE
(219 موجود است)
تعداد مانیتورینگ
1
دوره زمان
1 ساعت
اخطار ایمیل
نامحدود
اخطار پیامک
0
این بسته برای مدت 14 روز قابل فعالسازی است و سرویس شما برای این مدت به صورت رایگان مانیتورینگ می شود.
در حال حاظر این سرویس با محدود 5000 موجودی ثبت شده است.

رایگان!